Du er her

Regler for konkurrencen

Betingelser for deltagelse i Flensburger Kurzfilmtage (Kortfilmsfestivalen i Flensborg)

Konkurrencen er åben for kortfilm og animationsfilm af enhver art og genre fra det tysksprogede område, samt Danmark.
Bidragene må ikke overskride 30 minutters længde. Datoen for færdiggørelse af produktionerne skal ligge efter 1.1.2014.

Vi foretrækker indsendelser i DCP format. Efter aftale tager vi også imod Blue Ray, DVD eller en MP4 fil med en H264 kodering 1920x1080 pixel..
Til brug for gennemsyn er det nok med en mp4 fil, som kan uploades direkte ved tilmeldingen.

Ved indsendelse på Blue Ray, DVD eller USB stik med posten, skal der vedlægges en udfyldt kopi af tilmeldingsformularen. Formularen skal vedlægges pr. film.

Indsendelse skal ske senest 15. juli 2015!

2. Adresse:

Flensburger Kurzfilmtage


FH Flensburg


Kanzleistraße 91–93D-24943 Flensburg

3. Udgifter for forsendelser

Forsendelsesudgifter bæres af afsenderen. Forsendelser der belaster festivalledelsen med omkostninger modtages ikke. Materialer der er indsendt til gennemsyn, sendes ikke retur. Materialer som er indsendt til selve visning på festivalen, sendes retur af festivalledelsen, som bærer omkostningerne.

4. Udvælgelse/besked

En kommision som består af medlemmer og partnere fra Fachhochschule Flensburg (Erhvervshøjskolen i Flensborg) og foreningen Flensburger Kurzfilmtage står for udvælgelsen af de film, der vises på festivalen. Alle ansøgere får svar pr. mail, hvad enten deres film er blevet udvalgt til programmet eller ej.

5. Priser

De film som bliver udvalgt til det officielle festivalprogram, bliver præsenteret på festivalen som varer fra d. 16. til den 20. november 2016 og finder sted i biografsalen i Deutsches Haus (”Det Tyske Hus”) i Flensborg.
Hovedprisen uddeles af en jury bestående af fagfolk. Publikumsprisen bliver afgjort efter offentlig afstemning fra publikum under selve festivalen.
Priserne består af penge- og andre værdi-gaver. En aktuel liste over de forskellige priser kan ses på festivalens hjemmeside.

6. Andre aftaler

Foreningen Flensburger Kurzfilmtage, er en almennyttig forening, som udelukkende har et kulturelt formål.
Afsenderen forsikrer, at have afklaret rettigheder og copyright til anvendelse af filmen i de ovenover formulerede rammer.
Afsenderen er forpligtet til at fritage Flensburger Kurzfilmtage fra eventuelle klager fra andre parter, der måtte opstå ved uafklarede rettigheder.
Afsenderen forsikrer, at han/hun er berettiget til at udleje filmen til FH Flensburg (Erhvervshøjskolen Flensborg) og Flensburger Kurzfilmtage.
Afsenderen erklærer fuld godkendelse af filmfestivalens reglementet ved tilmelding af filmen.
Organisatorerne for Flensburger Kurzfilmtage bestemmer over alle tvivlsspørgsmål der måtte opstå i tilfælde af, at reglementet ikke overholdes.

© 2018 Flensburger Kurzfilmtage